Objavljujemo nekoliko fotografija sa održanog izlaganja o oblicima filmskog zapisa u Osnovnoj školi Braća Ribar u Posedarju. Naime, u petak 2. veljače, ponovno smo posjetili osnovnu školu u Posedarju te izlaganje o oblicima filmskog zapisa ovaj put održali učenicima 6. razreda. I ovo izlaganje učenicima je bilo veoma zanimljivo, a svojim pitanjima o razlikama u snimanju dokumentarnih i igranih filmova učenici 6. razreda posedarske osnovne škole pokazali su da ih jako zanima film. Blok sat Hrvatskog jezika svima nam je u trenu završio.

Naša udruga u suradnji sa Zajednicom tehničke kulture Zadarske županije i u suradnji s osnovnim školama u Zadarskoj županiji izlaganjima o oblicima filmskog zapisa i dalje uspješno provodi svoju inicijativu da se film i filmska kultura približi mladima.

http://www.hfs.hr/novosti