Filmsku pismenost Jedina solucija trenutno provodi u zadarskoj Osnovnoj školi Bartula Kašića. Izlaganja o oblicima filmskog zapisa udruga također istovremeno provodi i u Osnovnoj školi Smiljevac te Osnovnoj školi Petra Preradovića. Prema svom planu i programu, a nakon što je provela izlaganja svim šestim razredima u Osnovnoj školi Krune Krstića u zadarskim Arbanasima, udruga će u narednom periodu i dalje posjećivati zadarske osnovne škole.

Naš program provođenja filmske pismenosti u osnovnim školama Zadarske županije podupiru Hrvatski audiovizualni centar i Zajednica tehničke kulture zadarske županije. Zahvaljujemo svim ravnateljima i profesorima Hrvatskog jezika na velikom interesu, a time i njihovu nastojanju da film i filmsku kulturu prezentiramo učenicima u višim razredima.