Ogranak Matice Hrvatske u Zadru objavio je trobroj časopisa za kulturu, znanost i umjetnost Zadarska smotra, godište LXIX. broj 1-3. U rubrici Osvrti i prikazi Izv. prof. dr. sc. Teodora Vigato opširno je komentirala naš dokumentarni film Korlat (str. 491).

Zadarska smotra, časopis Ogranka Matice hrvatske u Zadru nadovezuje se inače na tradiciju Zadarske revije od 1952. i Zadarske smotre od 1992. Iako časopis izlazi u Zadru, te je velika pozornost i posvećena zadarskom području, prostor u ovom časopisu imaju i drugi krajevi u Hrvatskoj, ali i izvan nje. Uredništvo časopisa Zadarska smotra u časopis uvrštava tekstove visoke kvalitete vodeći istovremeno računa i o zanimljivosti koja će privući današnjeg čitatelja. Časopis izlazi tromjesečno a njegovu, sada već prepoznatljivu strukturu, čine znanstveni prinosi, književni tekstovi, eseji, prikazi, prijevodi itd.

Glavni i odgovorni urednik časopisa je prof. dr. sc. Josip Lisac, član suradnik HAZU.
Uredništvo čine: prof. dr. sc. Josip Lisac (Zadar), prof. dr. sc. Ante Uglešić (Zadar), dr. sc. Adnan Čirgić (Podgorica), dr. sc. Zvjezdan Strika (Augsburg).

Jedina solucija zahvaljuje profesorici Vigato i Ogranku Matice hrvatske u Zadru.

ZADARSKA-SMOTRA-1-3-2021..pdf