Jedina solucija prema svom planu i programu rada i ove školske godine nastavlja s posjetima ovdašnjim osnovnim školama. Kako bismo među djecom i mladima i dalje širili film i filmsku kulturu u petak 15. rujna posjetili smo OŠ Jurja Barakovića to jest njenu Područnu školu u obližnjem Radovinu. Izlaganje o oblicima filmskog zapisa u Područnoj školi Radovin održali smo učenicima 7. i 8. razreda. Danas pak posjetili smo i Osnovnu školu Jurja Barakovića u Ražancu gdje smo izlaganje ovaj put održali pred dvadeset četiri znatiželjna učenika 6. razreda.

Podsjetimo kako Jedina solucija već dvije školske godine u kontinuitetu posjećuje osnovne škole diljem Zadarske županije pri čemu se učenicima viših razreda, uz demonstraciju s kamerom, održavaju izlaganja o oblicima filmskog zapis: stalna svojstva filma (kadar i okvir), položaji kamere (plan, kutovi snimanja, stanja kamere), slikovne odlike filma, zvukovi i montaža.

U suradnji sa Zajednicom tehničke kulture Zadarske županije i u suradnji sa osnovnim školama u Zadarskoj županiji udruga će i dalje provoditi edukaciju djece i mladih, a sve sa željom da se u njima osnažuje i stvara ljubav prema filmu i filmskom stvaralaštvu.