Na 17. sjednici održanoj 31. ožujka 2021. Izvršni odbor Zajednice tehničke kulture Zadarske županije donio je odluku o primanju Jedine solucije u svoje pridruženo članstvo. Ovim putem srdačno im zahvaljujemo na donesenoj odluci, a Jedina solucija svojim djelovanjem na području audiovizualne umjetnosti aktivno će sudjelovati u radu Zajednice i tako doprinositi ostvarivanju njenih ciljeva.

ZTK Zadarske županije sastavni je dio asocijacije Hrvatske zajednice tehničke kulture. Ciljevi ZTK:

  • poticanje ostvarivanja zajedničkih potreba i interesa udruga tehničke kulture na području Zadarske županije
  • poticanje razvitka i promicanje tehničke kulture
  • poticanje stvaralačkog i znanstvenog rada, tehničkog odgoja i obrazovanja, znanstvenog i tehničkog opismenjivanja, osobito mladih uključujući i osobe s posebnim potrebama
  • poticanje ostvarivanja ukupnih aktivnosti svojih članica na području tehničke kulture te zastupanje prava i interesa svojih članica
  • promicanje dostignuća u tehničkoj kulturi
  • poticanje svojih članica na poštivanje duha zajedništva, vrijednosti i pravila tehničkog stvaralaštva, humanosti, snošljivosti, suradnje i prijateljstva među ljudima neovisno o njihovoj rasnoj, nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti
  • poticanje članica na sudjelovanje u humanitarnim, ekološkim i drugim akcijama, posebice u prirodnim, tehnološkim ili drugim nesrećama odnosno u slučajevima neposredne opasnosti za ljudske živote, imovinu, suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Republike Hrvatske.

Zajednica tehničke kulture zadarske županije