Jedina solucija u suradnji sa Zajednicom tehničke kulture Zadarske županije i u suradnji sa osnovnim školama u Zadarskoj županiji i dalje uspješno provodi inicijativu sa željom da se u mladima stvara ljubav prema filmu i filmskom stvaralaštvu.

28. listopada (petak) posjetili smo Osnovnu školu Stjepana Radića u Bibinjama i učenicima šestih razreda iz područja medijske kulture u sklopu Hrvatskog jezika održali izlaganje o oblicima filmskog zapisa, a jučer prilikom posjeta Osnovnoj školi Jurja Dalmatinca u Pagu o oblicima filmskog zapisa govorili smo učenicima osmih razreda.

Tijekom izlaganja učenicima u Bibinjama i Pagu pokazali smo našu filmsku kameru te govorili o osnovnim skupinama oblika filmskog zapisa: stalnim svojstvima filma (kadar i okvir), položajima kamere (plan, kutovi snimanja, stanja kamere) zatim o slikovnim odlikama filma te zvukovima i montaži. U obje škole interes je bio izniman, a izlaganju su prisustvovale i profesorice Hrvatskog jezika, u Bibinjama profesorica Jasminka Adžić Sikirić i u Pagu profesorica Antonija Škoda. U osnovnim školama u Bibinjama i Pagu izlaganje ćemo sustavno održati i ostalim učenicima u višim razredima.

OŠ Stjepana Radića – Bibinje
OŠ Jurja Dalmatinca – Pag