Jedina solucija i dalje kontinuirano obilazi osnovne škole u Zadarskoj županiji. Izlaganja o oblicima filmskog zapisa održali smo u Osnovnoj školi Jurja Dalmatinca u Pagu, Osnovnoj školi Braća Ribar u Posedarju te u Osnovnoj školi Bartula Kašića u Zadru.

Pašku osnovnu školu posjetili smo u dva navrata, 24. travnja i 8. svibnja te tom prilikom izlaganje o oblicima filmskog zapisa održali učenicima 5. b i 5 a razreda. Kamera (Sony FX3), ovaj put bila je spojena direktno na interaktivnu ploču jer osnovna škola u Pagu više ne koristi projektore. Interaktivnu ploču za spajanje s kamerom također smo koristili i tijekom naših posjeta Osnovnoj školi Starigrad.

7. svibnja posjetili smo i Osnovnu školu Braća Ribar u Posedarju te izlaganje održali učenicima 6. a i 6. b razreda. Nadalje, u tijeku su naši posjeti zadarskoj osnovnoj školi Bartula Kašića u kojoj također učenicima viših razreda održavamo izlaganja o oblicima filmskog zapisa uz demonstraciju s filmskom kamerom.

U suradnji sa Zajednicom tehničke kulture Zadarske županije, Jedina solucija i dalje će kontinuirano obilaziti osnovne škole u Zadarskoj županiji. Naš program rada, u kojem težište stavljamo na provođenje filmske pismenosti mladih u osnovnim školama grada Zadra i Zadarske županije, podržavaju Hrvatski audiovizualni centar, Zajednica tehničke kulture Zadarske županije i Grad Zadar.