Kako bi širili filmsku praksu i kulturu Jedina solucija u suradnji sa Zajednicom tehničke kulture Zadarske županije nastavlja provoditi inicijativu sa željom da se u mladima stvara ljubav prema filmskom stvaralaštvu i filmu uopće. U utorak 29. ožujka posjetili smo učenike osmog i šestog razreda u Osnovnoj školi Braće Radić u Pridragi kojima smo na blok satu Hrvatskog jezika pokazali našu filmsku kameru ali i govorili o osnovnim skupinama oblika filmskog zapisa: stalnim svojstvima filma (kadar i okvir), položajima kamere (plan, kutovi snimanja, stanja kamere) zatim o slikovnim odlikama filma te zvukovima i montaži.

U četvrtak 31. ožujka posjetili smo i Osnovnu školu Obrovac gdje smo film i filmsku kulturu približili zainteresiranim učenicima sedmog razreda, a u petak 1. aprila posjetili smo osmaše u Osnovnoj školi Franka Lisice u Polači kojima smo na blok satu Hrvatskog jezika također održali izlaganje o osnovnim skupinama oblika filmskog zapisa.

Zahvaljujemo se svima koji su sudjelovali u organizaciji, a posebno ravnateljima Antoniju, Željku i Mati te profesoricama Hrvatskog jezika Slavici, Mariji i Kati.