Jedina solucija u suradnji sa Zajednicom tehničke kulture Zadarske županije nastavlja provoditi inicijativu sa željom da se u mladima stvara ljubav prema filmu i filmskom stvaralaštvu.

Naime, danas smo posjetili učenike viših razreda u Osnovnoj školi Novigrad kojima smo u sklopu medijske kulture na blok satu Hrvatskog jezika govorili o osnovnim skupinama oblika filmskog zapisa: stalnim svojstvima filma, položajima kamere zatim o slikovnim odlikama filma te zvukovima i montaži. Učenici i njihovi učitelji u OŠ Novigrad zorno su slušali izlaganje koje je uz demonstraciju s kamerom vodio Luka Klapan.

Sa željom da se mladima približi film i filmska kultura, Jedina solucija će volontiranjem i humanitarnim radom i ove školske godine u Zadarskoj županiji provoditi edukaciju mladih.

OŠ Novigrad