Tijekom mjeseca ožujka, u dva navrata, naša udruga održala je izlaganje o oblicima filmskog zapisa učenicima Osnovne škole Poličnik. U Poličniku je tako 14. ožujka izlaganje održano učenicima 7. a i 7. b razreda, a jučer je izlaganje održano i učenicima 6. razreda. Jedina solucija u suradnji sa Zajednicom tehničke kulture Zadarske županije i u suradnji s osnovnim školama u Zadarskoj županiji i dalje uspješno provodi svoju inicijativu da se film i filmska kultura što više približi mladima, kako bi se u njima razvijala ljubav prema filmu i filmskom stvaralaštvu.